Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 16:36:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (buổi sáng hoặc tối)
Thông tin: học sinh nam, trường lê quý đôn
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: