Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Lớp 10 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 04:02:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sáng T2,3,4,5 (8h->)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, kèm thêm Lý, Hóa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Lớp 10 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: