Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Lớp 10 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 14:45:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (17h30- 19h30)
Thông tin: 2 học sinh lớp 10+ 2 học sinh lớp 8
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Lớp 10 Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: