Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Lớp 11 Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 17:32:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 11,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng 3+7 ( 8h-10h)
Thông tin: 2 hs 11+ 1 hs 8
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Lớp 11 Hưng Hoà Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: