Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Lớp 9 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 20:09:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 240phút/buổi
Thời gian: T23 (17h-21h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Lớp 9 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: