Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/11/2020 16:29:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6, CN (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Huỳnh văn nghệ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: