Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 16:07:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T26 hoặc ngày khác (Sau 18h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Bình Thắng Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: