Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 22:31:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,3,6,7,CN (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Quang Trung
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: