Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 02:02:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (từ 9h hoặc 9h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Đồng Khởi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: