Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 08:34:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T467(17h30-19h30)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường quốc tế Mỹ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Dạy Bằng Tiếng Anh Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: