Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 00:15:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T46 (15h- 16h30), CN (13h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Huệ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: