Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 02:16:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 ( sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: học sinh nam, trường Trường Thạnh.
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Bình An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: