Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 11:22:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (chọn từ 18h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Huỳnh văn nghệ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: