Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 11:56:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn: T4 (17h30 -17h), T6 (17h -18h30), T7,Cn (15h30 – 17h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Tam bình
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: