Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 01:01:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 800.000đ/tháng, 200k/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn (Tối T5 hoặc Sáng T7)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: