Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 08:15:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T245 (từ 13h đến 16h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Du
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: