Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 08:23:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, sv = 1tr1
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t5+t7
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: