Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 09:41:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T2,3 (13h – 14h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hai bà trưng
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: