Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 09:38:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4 (từ 17h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ, trường Đào sơn tây
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Hòa Lợi thị xã Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: