Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 17:00:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng, giáo viên 2tr4
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: