Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 14:44:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, lương :1tr8/3b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng CN + 1b sáng trong tuần (T2,3,4,6) : (chọn 8h hoặc 8h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Tân Định Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: