Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 14:39:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T4,5,7 (8h->11h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: