Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 00:46:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (17h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Thị trấn Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: