Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 07:57:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sáng t2,3,4 (8h->) hoặc tối t5,6 (sau 6h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam, nhắc nhở, dặn dò bé học bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: