Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 12:57:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 357
Thông tin: 2 hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: