Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 18:13:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: