Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 00:43:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp ban ngày (rãnh sáng -chiều)
Thông tin: học sinh nam, hơi yếu lý hóa
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: