Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 11:42:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN ( 10h-12h)
Thông tin: học sinh trường Telamen
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Phú An Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: