Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 03:33:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phú An Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: