Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 06:05:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Linh động thời gian
Thông tin: học sinh lớp 11 lên 12
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, (Dạy online)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: