Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 12/05/2021 20:47:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 hoặc 357
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: