Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 5 Lớp 9 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/03/2021 01:13:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 9,
Mức lương: 3.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 18h->
Thông tin: 2 hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, không cần ôn thi chuyển cấp cho hs L9
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 5 Lớp 9 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: