Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 7 Xã Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 21:22:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp 23456 (8h-11h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 7 Hòa Lợi Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: