Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 7 Lớp 11 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 18:50:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 11,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (17h-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 7 Lớp 11 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: