Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 7 Lớp 8 Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 01:40:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh nam, hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 7 Lớp 8 An Thạnh Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: