Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 17:34:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Ngôi Sao
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, sinh viên bách khoa hoặc sư phạm
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 An Điền Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: