Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 23:38:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (18h -20h)
Thông tin: học sinh nữ trường Nguyễn Văn Bé
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Hưng Hoà Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: