Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 10:45:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx sau 14h30 ( trừ chiều t2+4)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: