Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 22:57:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Vĩnh Tân Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: