Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

14:7-5x6+12:4 = ? ( )

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Lớp 10 Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 17:56:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2-t6
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Lớp 10 Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Leave a reply

14:7-5x6+12:4 = ? ( )