Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 14:46:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng sắp xếp (từ 8h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Hai Bà Trưng
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: