Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 23:48:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T26 (8h-10h), CN (17h-19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường thực hành sài gòn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: