Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 04:05:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: 1 buổi Tối sắp xếp ( từ 19h trở đi), 2 buổi vào cuối tuần ( sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam trường Lam Sơn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: