Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị trấn An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 04:53:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 ( 8h – 10h ), vô năm sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường nguyễn văn phú.
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị trấn An Thạnh Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: