Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 20:05:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn T2,3,5,6,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị Trấn Phước Vĩnh Phú Giáo Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: