Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 05:56:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối t6+CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy lâu dài, sv kèm thêm báo bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: