Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 17:20:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5 ( Từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Trương Định
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Trừ Văn Thố Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: