Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 05:57:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Ưu tiên T345 (19h, 19h30), hoặc có thể sau đó sắp xếp lại với HS
Thông tin: học sinh nam, mất căn bản
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: