Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 04:38:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, lương: 3tr5/4b
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T2->T5
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: