Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 09:54:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Đông Thạnh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Thị trấn Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: